Dự án Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh tuyển Chuyên gia

Ban quản lý Dự án Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh đang tuyển Chuyên gia cho 06 gói tư vấn trong năm 2015.

Liên hệ: 

Ban quản lý Dự án Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh

Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Email: phattriennongnghiep.hatinh@gmail.com

Hạn chót: 22/05/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.