CRS tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) cần tuyển Chuyên gia tư vấn trong nước để tiến hành đánh giá thị trường lao động cho người khuyết tật.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email recruitment.vietnam@crs.org trước ngày 30/04/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.