Vietnet-ICT tuyển Tư vấn

Trung tâm CNTT – Truyền thông Vietnet đang cần tuyển 01 Tư vấn cho dự án YDI (Youth Spark Digital Inclusion).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: trangnm@vietnet-ict.org, hienpt@vietnet-ict.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.