World Vision tuyển Nhân viên mua sắm

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision International Vietnam – WVV ) đang tuyển 01 Nhân viên mua sắm làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm đăng kí online tại link.

 

Hạn đăng kí: 21/05/2015