UNDP kêu gọi đề xuất

Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam(UNDP Vietnam) kêu gọi đề xuất từ các tổ chức Việt Nam thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia thường niên (Common Country Assessment – CCA).

Hạn chót nộp đề xuất: 18/05/2015

Thông tin chi tiết tại đây.