Thi ảnh “Nước sạch và Vệ sinh môi trường”

Ngân hàng Thế giới phối hợp với diễn đàn VNPhoto vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường” tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư ở cả nông thôn và thành thị trong việc sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước, thực hành các hành vi phù hợp vệ sinh, cải thiện vệ sinh môi trường và các vấn đề liên quan.

Đối tượng tham gia dự thi và thời gian:

a. Đối tượng : Tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam, trừ thành viên Ban giám khảo và nhân viên WB
b. Thời gian: từ 24/8/2015 – 4/10/2015
c. Hình thức tham gia: gửi bài tham dự trên diễn đàn VNPhoto

Xem chi tiết thể lệ và giải thưởng tại đây.