Quỹ Fred Hollows tuyển Cán bộ quản lý

Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam cần tuyển Cán bộ quản lý chương trình cấp cao, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ: www.hollows.org.au/get-involved/Asia

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 18/8/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây