Học viện Mê Kông tuyển cán bộ đào tạo, xây dựng giáo trình

Học viên Mê Kông hiện cần tuyển các cán bộ đào tạo và cán bộ xây dựng, phát triển giáo trình hợp tác xây dựng các gói đào tạo về nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Myanmar.

Các lĩnh vực đánh giá phát triển năng lực và xây dựng giáo trình:

  • Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khuyến nông hiệu quả cho các cán bộ Sở Nông nghiệp cấp tỉnh tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (các nước CLMV)
  • Nâng cao năng lực thành lập và tăng cường nhóm nông dân cho các cán bộ Sở Nông nghiệp cấp tỉnh tại các nước CLMV
  • Sự tham gia của nhiều bên liên quan trong phát triển kinh tế địa phương tại các nước CLMV

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và các tài liệu liên quan về địa chỉ email: aryuwath@mekonginstitute.org và cc tới địa chỉ email natchaya@mekonginstitute.org

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 19/09/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: TOR Enhancing Provincial Department of Agriculture Officials_Final; TOR Farmer Association Formation and Strengthening_Final; TOR_LED_Int&local_Consultant_Final