Nhóm Happy Tree In Saigon kêu gọi lên tiếng bảo vệ cây xanh

Happy Tree In Saigon là nhóm kiến nghị “Không chặt cây xanh, bảo vệ màu xanh thành phố” trước hiện trạng chặt cây xanh đô thị và chặt cây cổ thụ, đang tiến hành tập hợp bản danh sách chữ ký phản đối việc chặt bỏ hàng loạt cây cổ thụ, cây xanh trong địa bàn TP Hồ Chí Minh để gửi đến những cơ quan ban ngành, tổ chức có liên quan. Hiện nay, nhóm đã thu thập được 3700 chữ ký của người dân đang làm việc ở mọi ngành nghề, các nhà báo, kiến trúc sư, nghệ sĩ cùng nhiều nhà khoa học. Dự kiến trong tuần này, nhóm Happytreeinsaigon.com sẽ gửi THƯ THỈNH NGUYỆN tới Lãnh Đạo Tp.HCM cùng các cơ quan chuyên trách vấn đề cây xanh đô thị để XIN NGỪNG CHẶT CÂY để bảo vệ môi trường – bảo vệ lá phổi của thành phố.

Các cá nhân, tổ chức mong muốn chung tay cùng Happy Tree In Saigon vui lòng truy cập website: Happytreeinsaigon.com