SCC tuyển Quản lý truyền thông và gây quỹ

Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC) đang tuyển 01 Quản lý truyền thông và gây quỹ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email lien@saigonchildren.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/06/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.