CSAGA tuyển cán bộ hành chính – nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị Thành niên (CSAGA) cần tuyển 01 Cán bộ hành chính – nhân sự.

Hạn nộp hồ sơ:17/02/2013

Thông tin tham khảo tại đây.