AEA tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Aide et Action (AEA) hiện đang tuyển 01 Chuyên gia tư vấn.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email vithanya.noonan@aide-et-action.orgsavy.lach@aide-et-action.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.