SNV tuyển Cán bộ hậu cần

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tuyển 01 Cán bộ hậu cần làm việc tại văn phòng Hà Nội và dự án tại các tỉnh.

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.