Ủy hội sông Mê Công quốc tế sắp họp ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16/1 tới tại Hà Nội.

Tại phiên họp lần thứ 21, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch Ủy hội Hội đồng sông Mê Công quốc tế lần thứ 20 (2014-2015), Hội đồng sẽ thảo luận và xem xét các báo cáo về: Tình hình thực hiện ngân sách của Ủy hội năm 2015; Tiến độ nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính.

Đại biểu của 4 nước trong Ủy hội gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan cũng sẽ thảo luận về: Tiến độ tham vấn về công trình thủy điện Đôn Sha Hông; Tiến độ thực hiện và cập nhật Chiến lược phát triển của lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước và chuẩn bị cho Kế hoạch chiến lược Ủy hội giai đoạn 2016 – 2020; Tiến độ thực hiện việc chuyển giao các chức năng chủ chốt quản lý lưu vực sông về các quốc gia…

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến ngày 9/1, các công tác hậu cần như đón tiếp đại biểu, lên chương trình làm việc… của các đoàn, tiểu ban chuẩn bị Hội nghị đã cơ bản hoàn tất.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, Trưởng đoàn Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 21 yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại. “Đây là hội nghị quan trọng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Vì thế các tiểu ban phục vụ chuẩn bị công việc với tinh thần thể hiện sự chu đáo và lòng mến khách của dân tộc Việt Nam” – Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.