CI Việt Nam tuyển Quản lý chương trình

Chemonics International tại Việt Nam cần tuyển Quản lý chương trình về chống buôn bán động vật hoang dã, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên gửi hồ sơ về email: HR@VietnamGIG.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.