Social Impact tuyển 02 vị trí

Social Impact tuyển 02 vị trí sau:

  • Cán bộ giám sát, làm việc bán thời gian tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020