FIDR tuyển Cố vấn dự án

Tổ chức cứu trợ, phát triển quốc tế (FIDR) tuyển 01 Cố vấn dự án làm việc tại Kontum.

Liên hệ:

Tổ chức cứu trợ, phát triển quốc tế (FIDR)

Địa chỉ: 54 Đường Hải Phòng, Đà Nẵng.

E-mail: tranthidiemthuy@fidr.vn hoặc fidrvn@fidr.or.jp

Điện thoại: (0511) 3540404

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.