Viện Kenan Châu Á tuyển Điều phối dự án

Viện Kenan Châu Á hiện đang tuyển 01 Điều phối dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: mai@kenan-asia.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.