WI tuyển Chuyên gia tư vấn Quốc gia

Tổ chức Winrock International tuyển Chuyên gia tư vấn Quốc gia: Lập kế hoạch tích hợp giữa Biến đổi khí hậu và Sinh cảnh, làm việc tại Hà Nội

Liên hệ:

Winrock International

Email: winrockvfd@gmail.com

Hạn đăng ký cuối cùng: 05/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.