Cuộc thi: Tiết kiệm năng lượng – sử dụng tài nguyên bền vững

Cuộc thi “Tiết kiệm năng lượng – sử dụng tài nguyên bền vững” do Mạng lưới Thế Hệ Xanh phối hợp với Tổng cục Môi trường, WWF Việt Nam và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) tổ chức.

Cuộc thi diễn ra trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Ðất và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và sử dụng tài nguyên bền vững do WWF-Việt Nam và Live&Learn cùng các thành viên Liên minh năng lượng bền vững phối hợp tổ chức.

Ðây cũng là hoạt động nằm trong chương trình “Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững” do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động của thanh niên bảo vệ môi trường.

Nội dung cuộc thi:

Các cá nhân hoặc nhóm không quá 3 thành viên có thể tham gia cuộc thi (không giới hạn số bài dự thi) với hai hạng mục: hình ảnh hoặc bài viết về các sáng kiến và kinh nghiệm quản lý năng lượng và tài nguyên Tiết kiệm – Hiệu quả – Bền vững.

Đối tượng tham gia: 

Tất cả công dân Việt Nam quan tâm, khuyến khích các bạn trẻ trong độ tuổi 15-25.

Thời gian:

Thời hạn nhận bài: 5/4 – 20/5/2014

Thời hạn công bố kết quả: 5/6/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.