SIS tuyển điều phối viên chương trình

Cơ quan Tiêu chuẩn Thụy Sỹ (SIS) và Trung tâm nguồn lực Hà Nội (CUTS International – Hanoi Resource Centre) cần tuyển một điều phối viên chương trình làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc cho Ms. Carina Svensson, Giám đốc dự án quốc tế SIS (carina.svensson@sis.se) và một bản copy tới Trung tâm nguồn lực Hà Nội (hanoi@cuts.org) trong thời gian sớm nhất.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây