Đề nghị tăng thuế xuất khẩu lên đến 40% đối với khoáng sản dạng thô

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý về “Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với cam kết quốc tế của Bộ Công thương”. Bộ Tài chính đề nghị, đối với các loại tài nguyên, khoáng sản dạng thô, chưa qua chế biến, các sản phẩm không khuyến khích xuất khẩu được quy định mức thuế suất cao từ 5-40%. Với các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu thì được quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu từ 0% – 5%.

Bộ Tài chính cho rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ thuế, đề nghị Dự thảo phân tích bổ sung và đánh giá hiệu quả của các sắc thuế: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng vì trong Dự thảo mới chỉ dừng lại ở việc phân tích công cụ thuế nhập khẩu. Do đó, nội dung phần này chưa phản ánh được hiệu quả của các sắc thuế khác ngoài thuế nhập khẩu nhằm quản lý hàng hóa nhập khẩu hiệu quả.