ADB và WWF tiếp tục hợp tác về môi trường ở châu Á-Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Trong cuộc họp mặt thường niên, đồng thời kỷ niệm 10 năm hợp tác trong lĩnh vực môi trường ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày 21-23/12 vừa qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã khẳng định lại cam kết hợp tác trong tương lai ở khu vực này nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Trong 10 năm qua, ADB và WWF đã khởi xướng và triển khai các dự án hợp tác về môi trường như Chương trình Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), Sáng kiến Tam giác San hô, Trái tim Borneo và Sáng kiến Living Himalaya.

Tại cuộc họp lần này, hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các dự án hợp tác về tăng trưởng xanh và thích ứng dựa vào hệ sinh thái.