Đức viện trợ gần 1,8 triệu euro cho Khu bảo tồn Sao la

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận khoản viện trợ gần 1,8 triệu euro từ Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức cho Dự án dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn Sao la nằm trên địa bàn hai huyện Đông Giang và Tây Giang.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện quản lý và phục hồi hành lang rừng Khu Bảo tồn, giúp giảm lượng CO2 phát thải trong thời gian 4 năm; gia tăng tính đa dạng của các loài thú tại các khu bảo tồn thuộc vùng dự án, đặc biệt là số lượng loài móng guốc; sử dụng bền vững rừng tự nhiên và các cơ chế hỗ trợ do bị hạn chế sử dụng rừng, giúp cải thiện đáng kể thu nhập của ít nhất 200 hộ gia đình.