474 tỷ đồng ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – 7 mục tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 12 dự án được ưu tiên đầu tư và 474 tỉ đồng tổng kinh phí là những chỉ số cơ bản nằm trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 vừa được Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Kế hoạch được thực hiện với mục tiêu giảm thiểu mức độ thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH) và góp phần giảm phát thải khí nhà kính (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 5 năm với kỳ vọng giảm thiểu mức độ thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH) và góp phần giảm phát thải khí nhà kính, trong đó đặc biệt chú trọng đến yếu tố ổn định, an toàn dân cư  các vùng, miền, đô thị; sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản ổn định, ít phát thải và phát triển bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, ổn định diện tích đất lúa 3,8 triệu ha; đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, các công trình dân sinh, hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Với 7 nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch cũng thiết lập và yêu cầu các sản phẩm cụ thể tương ứng với từng nhiệm vụ, mốc thời gian, nguồn kinh phí và từng đơn vị thực hiện. Bảy nhiệm vụ được đặt ra bao gồm: (1) Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đối với từng lĩnh vực của Ngành NN&PTNT; (2) Xây dựng các chương trình/dự án đối với từng lĩnh vực của ngành để ứng phó (giảm thiểu và thích ứng) với BĐKH và tạo cơ hội phát triển ngành; (3) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của các cấp của ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng; (4) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành, các lĩnh vực và địa phương đáp ứng thách thức BĐKH và tạo cơ hội phát triển; (5) Lồng ghép các vấn đề BĐKH và nước biển dâng vào kế hoạch hành động, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương; (6) Hợp tác quốc tế với các chính phủ, các tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và kinh phí để thực hiện kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của ngành; (7) Hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch hành động. Được biết, tổng kinh phí cho việc thực hiện danh mục nhiệm vụ này vào khoảng 402 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được xây dựng với tổng kinh phí 72 tỉ đồng, trong đó có nhiều dự án đáng chú ý như: công trình chống ngập cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung; củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; hoàn thiện, nâng cấp, khép kín các hệ thống công trình thủy lợi; xây dựng vùng cửa sông, kiểm soát mặn, ngăn triều; nâng cao năng lực phòng tránh lũ, bão cho cộng đồng khu vực các tỉnh miền Trung…

Kế hoạch được Bộ giao cho Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với BĐKH của ngành chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn từ 2011- 2015.

Mời Quý độc giả tham khảo chi tiết tại đây