Diễn biến ngập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long

220216_ngapman