Khai thác khoáng sản phải đền bù về môi trường

ThienNhien.Net – Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải bồi thường các thiệt hại về môi trường do hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản gây ra.

Dự thảo thông tư về bảo vệ môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ TN&MT cho biết như trên.

Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư xung quanh khu vực khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản phải phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường khu vực. Dự thảo cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản…