Hà Giang: Cần xây thêm 293 hồ chứa nước

Hồ chứa nước ở vùng cao Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tỉnh Hà Giang vừa xác định cần xây dựng thêm 293 hồ chứa nước sinh hoạt cho bà con các dân tộc 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc Hà Giang với tổng dung tích nước gần 939.000 m3 trong giai đoạn 2012 – 2020.

Trong đó, giai đoạn 2012 – 2014 xây dựng 99 hồ, giai đoạn 2015 – 2020 xây dựng 194 hồ. Các hồ chứa nước được xây dựng giai đoạn tới sẽ phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, chất lượng, mỹ thuật; hiệu quả sử dụng cao, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Vị trí xây dựng hồ sẽ được tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương.

Ngân sách hàng năm để duy tu, bảo dưỡng hồ chứa nước sẽ do các huyện bố trí.