Đài truyền thanh đưa EITI đến gần hơn với người dân

ThienNhien.Net –  Các đài truyền thanh công cộng đang được Liên minh Publish What You Pay (PWYP – Liên minh Công bố các khoản chi) thí điểm sử dụng nhằm giúp người dân tiếp cận với Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) tại Bas-Congo – một khu vực giàu dầu mỏ của Congo.

Một trong những mục tiêu cơ bản của EITI là góp phần tạo ra một cuộc thảo luận mang tính quốc gia về quản trị tài nguyên thiên nhiên. Về lý thuyết, các cuộc tranh luận như vậy sẽ thúc đẩy phát triển những chính sách tốt hơn.

Một đài phát thanh ở Công-gô (Ảnh: publishwhatyoupay.org)
Một đài phát thanh ở Congo (Ảnh: publishwhatyoupay.org)

Tại nhiều quốc gia, việc thực thi EITI là cơ sở mang lại nguồn cung thông tin và dữ liệu về ngành khai khoáng vô cùng quan trọng. Sáng kiến này giúp công chúng có thể tiếp cận được thông tin về các khoản thu của chính phủ cũng như số tiền các công ty khai mỏ đóng góp cho nhà nước. Tuy vậy, điều cốt yếu là làm sao để những thông tin EITI mang lại được phổ biến một cách rộng rãi. Chỉ như vậy người dân mới có thể biết đến và đề xuất những thay đổi.

Việc gây dựng một cuộc tranh luận mang tính quốc gia ở Congo – một đất nước có diện tích tương đương toàn bộ Tây Âu, với hơn 240 ngôn ngữ được sử dụng – không phải là một điều dễ dàng. Thêm vào đó, người dân ít có điều kiện tiếp cận với internet, tỉ lệ người biết chữ thấp cũng là những thách thức đối với Liên minh PWYP trong việc giúp người dân Congo tiếp cận với EITI.

Cộng đồng địa phương tại Bas-Congo là những người đang phải gánh chịu các tác động tiêu cực của các hoạt động khai thác khoáng sản nhưng họ không được hưởng lợi gì từ doanh thu của các dự án khai khoáng này.

“Hiện chưa có cơ chế nào để các cộng đồng địa phương có thể tham gia vào các cuộc tranh luận về việc phân bổ nguồn thu từ các hoạt động khai thác khoáng sản. Hơn nữa, những cộng đồng người dân địa phương nơi đây thậm chí còn không biết gì về EITI, một trong những công cụ ít ỏi để thông qua nó họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận” – Ông Jean-Claude Katende, điều phối viên Liên minh PWYP tại Congo cho hay.

Đài truyền thanh công cộng là phương tiện chia sẻ thông tin quan trọng ở Congo. Phương tiện truyền thông này có tiềm năng trở thành công cụ hữu hiệu trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận về EITI. Xuất phát từ thực chế trên, Liên minh PWYP đã và đang đào tạo mạng lưới đài phát thanh cộng đồng ở Bas-Congo nhằm thay đổi hiện trạng này.

Từ các chương trình tập huấn của PWYP, các đài truyền thanh sản xuất các chương trình về EITI và công nghiệp khai khoáng, đồng thời cũng thu nhận các ý kiến ​​và phản ánh của người dân địa phương về vấn đề này. Và công cụ truyền thông này đã tỏ ra hiệu quả trong việc thông tin về EITI đến người dân.