66 quốc gia có vấn đề về quản trị ngành công nghiệp khai khoáng và dầu khí

66 quốc gia có vấn đề về quản trị ngành công nghiệp khai khoáng và dầu khí

ThienNhien.Net – Kết quả đánh giá Chỉ số quản trị tài nguyên (Natutal Resource Governance Index _ NRGI) 2017 cho thấy cơ hội cải thiện chất lượng quản trị tài nguyên tại một số quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đồng thời chỉ ra những vấn đề đáng lưu tâm trong hiệu quả quản lý […]

Công nghiệp khai khoáng cần minh bạch những gì?

Công nghiệp khai khoáng cần minh bạch những gì?

ThienNhien.Net – Không chỉ riêng thể chế pháp lý mà tất cả các vấn đề liên quan đến quy hoạch khoáng sản, thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, cấp phép và giám sát hoạt động khoáng sản cũng như các nghĩa vụ tài chính, môi trường và xã hội mà doanh nghiệp khoáng […]

Còn thiếu minh bạch, TKV còn gánh hệ lụy

Còn thiếu minh bạch, TKV còn gánh hệ lụy

ThienNhien.Net – Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu minh bạch thông tin khai khoáng, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã không tồn đọng tới 11 triệu tấn than (tương đương 12.000 tỷ đồng) như bây giờ. Trong khi đó, việc tham gia Sáng kiến Minh bạch Công […]

Việt Nam trì hoãn tham gia EITI: Lỗi tại Bộ Công Thương?

Việt Nam trì hoãn tham gia EITI: Lỗi tại Bộ Công Thương?

ThienNhien.Net – Sau gần 10 năm xem xét, Việt Nam vẫn chưa có tuyên bố rõ ràng về việc tham gia sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI). Nhiều chuyên gia cho rằng, việc giao Bộ Công Thương – cơ quan chủ quản của nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như  […]

Minh bạch khoáng sản, chống thất thoát tỉ đô

Minh bạch khoáng sản, chống thất thoát tỉ đô

ThienNhien.Net – Việc tham gia “Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng” được cho là sẽ giúp Việt Nam chống thất thu, kiểm soát lợi ích nhóm và tham nhũng. Để quản lý hiệu quả hơn ngành khai thác khoáng sản, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016, Thủ tướng Nguyễn […]

Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và báo cáo về khả năng tham gia EITI

ThienNhien.Net – Ngày 30/8/2016, Văn phòng Chính phủ gửi Công văn đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và báo cáo về khả năng Việt Nam tham gia EITI – thể theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ từ ngày 16/8. Được biết, tại Nghị quyết […]

VCCI đề nghị Chính phủ xem xét tham gia Sáng kiến minh bạch ngành khai khoáng

VCCI đề nghị Chính phủ xem xét tham gia Sáng kiến minh bạch ngành khai khoáng

ThienNhien.Net – Ngày 16/8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc Việt Nam tham gia Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng (EITI), trong đó khẳng định việc đưa ra quyết định này sẽ là một thông […]

Anh công bố báo cáo EITI đầu tiên

Anh công bố báo cáo EITI đầu tiên

ThienNhien.Net – Vương quốc Anh vừa công bố Báo cáo Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) đầu tiên vào 15/4, sau gần hai năm trở thành quốc gia ứng viên EITI. Báo cáo EITI này được thực hiện cho năm tài khóa 2014, trong đó công bố chi tiết các khoản […]

1 2 3 8