MRC mời tham dự diễn đàn

Ủy hội sông Mê Kông (MRC) mời tham dự diễn đàn Biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Mê Kông lần thứ 2.

Thời gian: 6 – 8/10/2014

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và khu nghỉ dưỡng Apsara Angkor, Siem Reap, Cam-pu-chia

Liên hệ:

Tatirose Vijitpan – Cán bộ chương trình Sáng kiến thích ứng với Biến đổi khí hậu

Ban thư kí Ủy hội sông Mê Kông

Địa chỉ: Tổ 18 Ban Sithane Neua, Quận Sikhottabong, Viêng Chăn, Lào

Điện thoại: 856 21 263 263 – Fax: 856 21 263 264

E-mail: tatirose@mrcmekong.org

Hạn cuối đăng kí: 15/09/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.