World Vision tuyển dụng cán bộ làm việc tại Cà Mau, Bình Thuận

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) cần tuyển 01 Cán bộ Giám sát và Đánh giá (M&E) làm việc tại Cà Mau và 01 Cố vấn Tài trợ làm việc tại Bình Thuận.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/8/2012.