Lien AID tuyển quản lý chương trình

Tổ chức Lien AID Singapore đang cần tuyển 01 quản lý chương trình, làm việc tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hr@lienaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.