Cơ hội làm việc cho GFA

Nhóm tư vấn GFA tuyển 04 chuyên gia quản lý tài chính công làm việc ngắn hạn tại Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/8/2011.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/08/ToR-A-3-Provincial-PFM-2011-Draft-Final-110727.doc.