Tháng 8: Sản lượng thủy điện đạt 7,79 tỷ kW/h

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Điều độ hệ thống quốc gia (A0), trong tháng 8, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tương đối ổn định. Sản lượng thủy điện khai thác trong tháng đạt 7,79 tỷ kW/h.

A0 cho biết, do tình hình thủy văn thuận lợi, nên trong tháng 8 đã huy động cao công suất các nhà máy thủy điện có lưu lượng nước về lớn như Sơn La, Hòa Bình, Bản Chát, Trị An, các nhà máy trên dãy Sê San, Srêpốk.

Tổng sản lượng thủy điện khai thác trong tháng đạt 7,79 tỷ kWh, vượt 0,682 tỉ kWh so với phương thức. Đặc biệt, ngày 12/8 khai thác khoảng 0,27 tỉ kWh thủy điện. Đây là mức kỷ lục vận hành thủy điện từ đầu năm 2014.

Cụ thể, tại các nhà máy thuỷ điện ở miền Bắc, lưu lượng nước về tại hồ Sơn La xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) và cao hơn cùng kỳ năm 2013. Trung tuần tháng 8 xuất hiện 1 đợt lũ với lưu lượng cực đại 8.500 m3/s. Trong các ngày 13, 14/8, hồ Sơn La, Hòa Bình xả mỗi hồ 1 cửa với lưu lượng xả 1.600 m3/s trong thời gian khoảng 20 giờ.

Hồ Tuyên Quang, hồ Thác Bà lưu lượng trung bình tháng thấp hơn giá trị TBNN nên chưa phải xả. Tần suất nước về các hồ Sơn La đạt 52%, Tuyên Quang đạt 73%, Thác Bà đạt 81%.

Đối với các thuỷ điện ở miền Trung, lưu lượng nước về các hồ xấp xỉ và thấp hơn giá trị TBNN. Tuy nhiên, các ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 đã có mưa trên diện rộng mức nước các hồ này đã được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, các hồ thuỷ điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng trung bình tháng vượt giá trị TBNN, vượt giá trị cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về các hồ đạt từ 10-39%.

Trong một số giai đoạn đầu tháng 8, do mưa lớn ở khu vực sau thủy điện SêSan 3 nên dù khai thác tối đa các thủy điện Sê San 4, 4A thì hồ Sê San 4 vẫn phải xả với lưu lượng trung bình là 143 m3/s…

Trong tháng 9, dự kiến sẽ khai thác tối đa và tích dần nước các hồ thủy điện đang trong giai đoạn lũ chính vụ. Các hồ thủy điện đang trong giai đoạn cuối mùa khô khai thác đảm bảo cung cấp nhu cầu cấp nước hạ du đặc biệt là lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Sông Tranh 2, Đăk My 4 và A Vương.