UNDP tuyển Tư vấn

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) cần tuyển các cơ quan, tổ chức hỗ trợ kĩ thuật cho dự án Phát triển các kịch bản khí hậu tại Việt Nam – Chuẩn bị dự án quốc gia (Technical Support in Development of Climate Scenarios in Viet Nam – Preparation of National Projections)

Liên hệ:

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc

Địa chỉ: 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/09/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.