Viện Điều tra Quy hoạch rừng tuyển Kỹ sư

Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ – Viện Điều tra Quy hoạch rừng (FIPI) cần tuyển 04 Thạc sỹ, kỹ sư lâm nghiệp chuyên ngành lâm sinh hệ chính quy.  Được hưởng đầy đủ các chính sách dành cho người lao động như: Lương, thưởng, bảo hiểm XH, BH Y tế, BH thất nghiệp và quy chế của Phân viện sau khi phỏng vấn.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, hệ chính quy; khoa Lâm học, Quản lý Tài nguyên rừng & môi trường
  • Xếp loại trung bình khá trở lên
  • Tin học, ngoại ngữ trình độ B

Liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung bộ

Địa chỉ: Số 44, Đường Tân Phúc, P.Hưng Phúc, TP. Vinh – Nghệ An.

Điện thoại: 038. 3845205

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/9/2014

Thông tin chi tiết xem tai đây.