Save the Children tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Save the Children cần tuyển Cán bộ tài chính cấp cao, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 21/4/2020