Plan International tuyển 3 Tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển 3 Tư vấn cho dự án Câu lạc bộ thủ lĩnh sự thay đổi:

Tư vấn 01. Hạn nộp hồ sơ: 29/5/2020.

Tư vấn 02. Hạn nộp hồ sơ: 25/5/2020.

Tư vấn 03. Hạn nộp hồ sơ: 22/5/2020.

Liên hệ: dang.nguyenhai@plan-international.org