FFI tuyển Chuyên gia

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) tuyển Chuyên gia giám sát và đánh giá lâm nghiệp cộng đồng, làm việc ở thành phố Kon Tum và thường xuyên di chuyển đến địa bàn dự án ở huyện Kon Plong.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thư ứng tuyển và CV bằng tiếng Anh tới chị Lê Hồng Việt qua email viet.hong.le@fauna-flora.org trước ngày 4/6/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.