FFI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) đang tuyển 01 Thực tập sinh cho Chương trình “Các loài bướm tại Việt Nam và vai trò của chúng trong bảo tồn thiên nhiên nhiệt đới ”

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email viet.hong.le@fauna-flora.org với tiêu đề Butterfly Internship”

Thông tin chi tiết xem tại đây.