HFHV tuyển Tư vấn

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư Việt Nam (Habitat for Humanity International in Vietnam – HFHV) tuyển 01 Tư vấn đánh giá cuối cùng dự án NARI tại tỉnh Quảng Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 1o/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.