FHI360 tuyển cán bộ

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) tuyển 02 cán bộ làm việc tại trụ sở Hà Nội:

  • 01 Cán bộ kĩ thuật cao cấp, hướng dẫn và đào tạo lâm sàng
  • 01 Cán bộ kĩ thuật cao cấp, chăm sóc lao/HIV và điều trị ARV

Hạn cuối nộp hồ sơ:  15/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.