NPA tuyển Nhân viên quản trị tài chính

Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (Norwegian People’s Aid-NPA) cần tuyển nhân viên quản trị tài chính cho các dự án về quản lý cơ sở dữ liệu ở Quảng Trị.

Hạn nộp hồ sơ 10/01/2012.

Thông tin chi tiết tại đây.