AFAP Việt Nam tuyển thực tập sinh

AFAP Việt Nam là Tổ chức phi chính phủ của Úc đầu tiên được đăng kí chính thức làm việc ở Việt Nam, thực hiện nhiều dự án trong các lĩnh vực: biến đổi khí hậu và môi trường, an toàn thực phẩm, quản trị và thể chế tăng cường…

AFAP Việt nam tuyển Thực tập sinh cho Chương trình và Truyền thông.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư đăng kí tới recruitment@afapvn.org trước ngày 23/10/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây