CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức quốc tế CARE tại Việt Nam tuyển Tư vấn về biến đổi khí hậu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.