WWF tuyển Chuyên gia

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Chuyên gia, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: phuoc.nguyendinh@wwf.panda.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/09/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.