UNDP kêu gọi đề xuất Đánh giá độc lập dự án giữa kì

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) kêu gọi đề xuất từ các công ty/ tổ chức đối tác nhằm giúp cung cấp Đánh giá độc lập dự án giữa kì.

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là:

  • Phân tích những thay đổi có thể đến khi kết thúc giai đoạn dự án vào năm 2016 và đánh giá sự phù hợp của dự án.
  • Đánh giá tiến độ của dự án, hiệu quả và năng suất của việc thực hiện.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.