Streets tuyển quản lý hành chính – tài chính

Tổ chức Streets cần tuyển 01 quản lý hành chính – tài chính, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HCMC@streetsinternational.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.