GIZ tuyển Cán bộ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/07/2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/07/2014.